נפילה במדרכה

מדי יום מתרחשות תאונות רבות, במהלך השימוש בדרך ציבורית, התאונות הנפוצות ביותר קורות בשל נפילה במדרכה, עקב קיומם של מרצפות שבורות, בורות, היעדר תאורה מספקת ברחוב או מכשולים שונים על המדרכה לרבות שאריות אשפה או גזם.

אדם נפגע עת הלך במדרכה ונתקל במפגע, האם זכאי לפיצוי?

בהתאם לפקודת העיריות, על העירייה מוטלת האחריות להחזיק במצב תקין את הדרכים הציבוריות של כל רחוב הנמצאות בתחום שיפוטה, יש עליה החובה לדאוג לתיקונו, ניקיונו תאורתו וניקוזו של הרחוב ומוטלת עליה החובה המפורשת למנוע ולהסיר מכשולים מהדרך.

אולם אין מדובר באחריות מוחלטת של העירייה ויש להוכיח את רשלנותה. ידוע הוא, כי מדרכות אינן מישור גיאומטרי, תמיד תימצאנה בהן בליטות קטנות. ככל שהמפגע בו מדובר משמעותי ובולט יותר, כך יטה בית המשפט להטיל אחריות על העירייה. לדוגמא- הפרשי גובה או בליטה של כ- 2 ס"מ לפחות בין האריחים יהוו כמפגע. 

אם נפלתם עקב מפגע כלשהו במדרכה יש:

  • לצלם את מקום האירוע ואת המפגע, ולנסות למדוד אותו.
  • אם יש עדים למקרה, לקחת מהם פרטים כדי שיוכלו להעיד לטובתכם.
  • לפנות לקבלת טיפול רפואי בבית החולים או בקופת החולים ולספק תיאור של קרות התאונה. יש לוודא שאכן כל
  • הפרטים הנמסרים נרשמים בדו"ח הרפואי בדיוק בצורה שבהם הם מתוארים.

להערכת סיכויי תביעתך ללא התחייבות - יש להשאיר פרטים וניצור איתך קשר בקרוב מאוד

דילוג לתוכן