עורך דין פטור ממס הכנסה

החוק בישראל מעניק הטבה משמעותית לאדם שחלה או נפגע, ככל שהוא עונה על התנאים לכך, זה הזמן לפנות לבדיקת זכאות במשרדנו המתמחה בקבלת פטור ממס הכנסה

אדם הסובל מנכות וממשיך לייצר הכנסה הנובעת מעבודתו, זכאי לפטור מלא מתשלום ממס הכנסה. הטבה זו תחול על עיוורים, על נכים בשיעור של 100% ועל נכים בשיעור של 90% ומעלה משוקלל.

שיעור הנכות נקבע על ידי מצב רפואי בלבד ואינו תלוי במצב התפקודי של הנכה, גם אם אדם עובד במשרה מלאה, אך עדיין חולה יהיה זכאי לפטור מלא ממס הכנסה.

את הפטור ממס הכנסה ניתן לקבל גם רטרואקטיבית, עד כשש שנים מעבר לשנת המס השוטפת.

התנהלות מול פקיד השומה הנעזר בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי אינה מוכרת למרבית האנשים, אנו ממליצים לפנות למשרדנו בהקדם האפשרי, על מנת לדאוג לקבלת הפטור ממס הכנסה- ללא עיכובים מיותרים.

פטור ממס הכנסה- מי זכאי

לא הרבה מודעים, אבל החוק בישראל מעניק הטבה משמעותית לאדם שחלה או נפגע, ככל שהם עונים על התנאים לכך. ההטבה אף יכולה לנבוע ממכלול מחלות הגורמות למצב רפואי ירוד.

על פי פקודת מס הכנסה, עיוור או נכה בשעור של 100% בגין ליקוי אחד או נכות משוקללת בשעור של 90% ממספר ליקויים לתקופה של יותר מ-184 ימים (תקופה קצרה מכך אינה מזכה בפטור ממס).

איך מתחילים?

נכה שנבדק על ידי ועדה רפואית (של המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון) ונקבעו לו אחוזי נכות שיש בהם כדי לזכות אותו בפטור ממס הכנסה יגיש למשרד השומה הקרוב למקום מגוריו בקשה לפטור ממס (טופס 1516) בצירוף עותק של פרוטוקול הועדה הרפואית.

נכה במידה וטרם נבדק או נבדק אך לא נקבעו לו אחוזי נכות שמזכים בפטור ממס הכנסה  יגיש למשרד השומה הקרוב למקום מגוריו בקשה לפטור ממס (טופס 1516) בצירוף טופס לבקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים (טופס 169 א') בו יש לציין את הליקויים מהם סובל ולצרף את כל התיעוד הרפואי התומך בהם, ולשלם את שובר האגרה. לאחר ההגשה יוזמן התובע לבדיקה של וועדה רפואית, אשר תדון בעניינו ותקבע את אחוזי הנכות.

ההחלטה של הוועדה יכולה להיות זמנית או קבועה, רטרואקטיבית ו/או עתידית. בהתייחס לתקופת העבר, יכול הנכה לקבל את הפטור ממס רטרואקטיבית לתקופה של עד כשש שנים מעבר לשנת המס השוטפת.

ועדה רפואית לערערים:

במידה ואינכם מרוצים מהחלטת הועדה הרפואית הראשונה, יש בידכם הזכות להגיש ערר מנומק בתוך 45 ימים מקבלת ההודעה על החלטת הועדה הרפואית (הערר כרוך בתשלום אגרה) זכות הערר קמה גם לפקיד השומה, שרשאי להגיש ערר בתוך 45 ימים.

לאחר הגשת הערעור תזומנו לבדיקה בפני ועדה רפואית לערערים, ועדה זו מורכבת מ-3 רופאים מומחים בתחומים שונים. הועדה הרפואית לערערים בוחנת את המקרה מחדש והיא רשאית אף לשנות את אחוזי הנכות שנקבעו לכם.

תקרת הפטור:

  • פטור מיגיעה אישית (שכר מעבודה)- על מנת לקבל את מלוא הפטור צריכה תקופת הנכות להיות לפחות 365 יום ועומדת כיום על כ- 608,000 ₪.
  • פטור מהכנסה הונית (הכנסה משכירות, רכוש, ניירות ערך, דיבידנד, לרבות כל הכנסה שאינה מיגיעה אישית) עומדת כיום על כ- 73,000 ₪. במידה ותקופת הנכות הינה בין 185-365 יום סכום הפטור מיגיעה אישית יהיה זהה לפטור מהכנסה הונית.

מה לעשות לאחר קבלת הפטור ממס הכנסה?

לאחר קבלת האישור על הפטור ממס, יש להגיש דו"ח שנתי לגבי השנים הרלבנטיות לתקופת הפטור. יש לציין כי אם הנתונים לא יהיו מדויקים הדבר עלול לגרום לעיכובים.

למס הכנסה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. טופס 106 מכל מקומות העבודה (כולל פנסיה).
  2. במידה והעובד פרש באותה שנת מס יש להמציא טופס 161 מהמעביד.
  3. לצרף אישורים לגבי הכנסות והוצאות המוכרות בגין שני בני הזוג.
  4. לצרף צילום של שיק מבוטל.

לקוחות

מספרים

להערכת סיכויי תביעתך ללא התחייבות - יש להשאיר פרטים וניצור איתך קשר בקרוב מאוד

דילוג לתוכן